Als GLD Grafimedia voelen wij ons reeds jaren verbonden met de Schreuderhuizen. Gezamenlijk met een aantal andere ondernemingen hebben wij ervoor gekozen dit jaar een vervoersbus te sponsoren, zodat bewoners op een veilige en verantwoorde manier op de plaats van bestemming komen.

Wij wensen de bewoners van de Schreuderhuizen veel veilige kilometers toe.

Website: http://www.schreuderhuizen.nl/

Schreuderhuizen Zorgverlening

Bij Schreuderhuizen kunnen mensen met een verstandelijke beperking kleinschalig beschermd of begeleid wonen en/of dagactiviteiten volgen op verschillende kleinschalige locaties (terreinen, huizen en appartementen) in Arnhem en Laag-Soeren. Van oudsher begeleiden zij schoolgaande kinderen van zeer moeilijk lerend niveau (met bijkomende gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek), maar er wonen en werken ook mensen van alle leeftijden. Al meer dan 90 jaar dragen zij de dialoog met bewoners, ouders of verwanten, individuele persoonsgerichte zorg en professionele en betrokken begeleiding hoog in het vaandel.

Stichting Kledingbank Arnhem

Stichting Kledingbank Arnhem e.o. is opgericht in 2007 en geeft goede bruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. “Wij voorkomen verspilling door gebruikte kleding te hergebruiken en dragen bij aan de armoedebestrijding in Arnhem en omgeving”. De Kledingbank is een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers.

De kledingbank Arnhem werd door GLD Grafimedia kosteloos voorzien van drukwerk. Wij wensen hen veel succes toe met dit mooie particuliere initiatief.

Website: http://www.kledingbankarnhem-eo.nl/

Stichting Gelders Landschap en Kastelen dragen wij een warm hart toe. AL vele jaren ondersteunen wij deze stichting d.m.v. ons zeer verantwoorde drukwerk en een financiële bijdrage.

Website: http://www.glk.nl/

Stichting Gelders Landschap en Kastelen

Meer dan 100 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van de Stichtingen Geldersch Landschap & Kasteelen. Met uw steun kunnen we Gelders erfgoed beheren en exploiteren. Zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.


Geldersch Landschap & Kasteelen vindt dat je natuur en cultuur niet los van elkaar kunt zien. Daarom hebben we bij het beheer twee heldere uitgangspunten:

  • We beheren en herstellen het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort.
  • We herenigen zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving.

Door dit geïntegreerde beheer van huis, tuin, landschap en natuur maken we uw omgeving een stukje fraaier.

Lichtjesavond

Deze avond wordt georganiseerd door coöperatie DELA, Uitvaartverzorging Kramer, Begraafplaats & Crematorium Moscowa en medewerkers van de Eusebiusparochie en is bedoeld voor iedereen die een dierbare wil herdenken. Het gedenkpark wordt sfeervol verlicht met kaarsen en fakkels. Nabestaanden kunnen een kaarsje - dat ze bij aankomst ontvangen - plaatsen en een geschreven herinnering ophangen in de herdenkingsboom.

De lichtjesavond, welke inmiddels zeer gewaardeerd wordt door velen, sponsoren wij in de vorm van drukwerk. Dit zeer mooie initiatief wordt door de hieronder genoemde ondernemingen in een zeer respectvolle omgeving georganiseerd.

Website: http://www.dela.nl/

De stiching Chicos de los andes wordt door ons gesponsort in de vorm van drukwerk. Neem eens een kijkje op de website voor schitterende foto’s. Laat u meeslepen in dit geweldig particuliere initiatief.

Website: http://www.chicos-andes.com/

Stichting chicos de los andes voor kinderen

“Na bijna twee jaar werken met kinderen in Sucre waren we steeds blij verrast door het grote aantal steunbetuigingen van familie, vrienden en bekenden die ons financieel of anderszins ondersteunen bij onze projecten in Bolivia. Om deze hulp zo zuiver mogelijk te kanaliseren en nog gerichter aan de slag te kunnen, hebben we in juni 2008 de stichting chicos de los andes opgericht”